Workshop Energievisie gemeente

Nederland heeft het doel om de CO2-uitstoot met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. Om dit te bereiken wordt het Klimaatakkoord voorbereid. Het Klimaatakkoord is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs in 2015. Om de nationale doelen te kunnen bereiken zijn er regionale plannen nodig. Met name voor de ruimtelijke inpassing van opwek en opslag van hernieuwbare energie en de infrastructuur van warmte en elektriciteit is een gedegen regionale strategie van groot belang. Daarnaast moet de energievisie afgestemd worden met en gedragen door de stakeholders in de regio, zoals industrieën en vastgoedeigenaren. De energievisie moet passen binnen de wettelijke kaders waaraan de verschillende stakeholders gebonden zijn. Zo moeten kantoorgebouwen in 2023 minimaal energielabel C hebben en dient er tevens rekening gehouden te worden dat grote industrieën te maken gaan krijgen met CO2-belastingen.

 

Waarom?

In de workshop Energievisie gemeente leert u:

  • Waarom een Energievisie gemeenten wordt ontwikkeld;
  • Hoe een Energievisie gemeenten wordt ontwikkeld;
  • Welke aspecten hierbij een rol spelen;
  • Technische en inpassingsaspecten maatregelen.

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor stakeholders die betrokken zijn bij Energievisies van gemeenten. Gedacht kan worden aan; Ambtenaren, belangenverenigingen, netbeheerders, duurzame energieondernemers, adviseurs e.d.

Inhoud

  • Waarom is een Energievisie noodzakelijk (Parijs, klimaatakkoord)?;
  • Wat is een Energievisie?;
  • Hoe kom je tot een Energievisie?;
  • Welke ingrediënten zijn er nodig voor een Energievisie?;
  • Het gasloos maken van wijken.
  • Wat zijn technische en inpassingsaspecten van maatregelen?

Praktische informatie

De duur van de workshop Energievisie gemeenten betreft een dagdeel. De kosten bedragen €800,- per kandidaat.

Aanmelden

Workshop Energievisie gemeente
Algemene informatie
Locatie:Zeist