Prestatiegerichte WKO-exploitatie

Het verwarmen van gebouwen met warmtepompen en WKO is een duurzame belofte die niet eenvoudig in te vullen is. De installaties functioneren vaak niet optimaal omdat verschillende partijen verantwoordelijk zijn voor de prestaties.

De cursus Prestatiegerichte WKO-exploitatie is een praktische introductie om te komen tot de optimale inzet van bodemenergie voor gebouwen.


 

Waarom?

Door inzicht in de werking van de systemen en de processen voor onderhoud en optimalisatie, kan toch de gewenste situatie bereikt worden. Bovendien kan de prestatie van het systeem, de opbrengst in warmte en koude en het energieverbruik, voor de lange termijn geborgd worden in zogenoemde prestatiecontracten.

De cursus Prestatiegerichte WKO-exploitatie geeft een overzicht van praktijkervaringen en ‘lessons learned’ waarmee gebouwbeheerders, facility managers en energiecoördinatoren zelf aan de slag kunnen.

 • Geef vorm aan projecten met prestatiecontracten voor onderhoud en energie, ook vanuit bestaande situaties.
 • Optimaliseer de installaties door de juiste projectsturing en toedeling van taken en verantwoordelijkheden.
 • Laat ketenpartners weer samenwerken – in plaats van tegenover elkaar te staan.
 • Breng de bron in balans, tegelijk met de kosten en baten.

Voor wie?

WKO-eigenaren en -beheerders, vastgoed- en gebouwbeheerders, facility managers, energie- en duurzaamheidscoördinatoren.

Inhoud

 • De potentie en prestatie van Bodemenergie;
 • Het wettelijke kader;
 • Prestatie van bodemenergie;
 • Praktijkvoorbeelden WKO;
 • Problemen en oplossingen in de praktijk;
 • Oorzaken voor problemen;
 • Prestatiecontracten.

Praktische informatie

 • De cursus start om 10.00 uur en wordt rond 17.00 uur afgesloten.
 • Het cursusmateriaal wordt aan deelnemers digitaal beschikbaar gesteld.

Aanmelden

wko-exploitatie
Algemene informatie
Kosten:€ 575,-
Locatie:Zeist

Gerelateerde opleidingen