Energiebeheer Gebouwen

Een efficiënte en liefst duurzame energiehuishouding is een uitdaging voor iedere professional betrokken bij vastgoedmanagement, gebouwbeheeren de inkoop van energie en energiediensten. Vanwege de kosten voor energie is energiebeheer of energiemanagement een activiteit van toenemend belang. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een topic, alleen al vanwege het besparingspotentieel.

Inhoud van de cursus

De cursus Energiebeheer Gebouwen biedt een praktische introductie op energiebeheer en energiemanagement en het continu verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen.

Energiebalans – Energieprestatie van gebouwen
Met de Trias Energetica als vertrekpunt en wet- en regelgeving (Activiteitenbesluit) als kader, wordt in de cursus Energieprestatie van gebouwen uiteengezet hoe de energieprestatiecoëfficiënt van een gebouw te bepalen is. Na de cursus kunt u intern rapporteren, voor leidinggevenden een verbeterplan opstellen en de uitvoering van projecten aansturen.

Energiemonitoring en analyse
De module Energiemonitoring en analyse behandelt de (technische) mogelijkheden van systemen voor monitoring, de meetdata van hoofdmeters, het toepassen van subbemetering en het verwerken van de output. Tevens wordt ingegaan op de organisatie van de energiemarkt op het onderdeel netbeheer en meetdiensten.

Energie-inkoop en contractbeheer
De module Energie-inkoop en contractbeheer behandelt het totale inkoopproces voor grootzakelijk energieverbruik, van behoeftebepaling tot leverancierskeuze. In de cursus leert u aan de hand van een stappenplan op welke wijze de huidige en toekomstige behoefte aan energie bepaald kan worden. Vervolgens kunt u in uw dagelijkse praktijk met het stappenplan aan de slag.

Energieprestatiecontract en ESCo
In Nederland bestaan bewezen business cases voor het EPC en de ESCo. In de module Energieprestatiecontract en ESCo wordt één van die cases behandeld en wordt de exploitatiebegroting doorgerekend. Met deze informatie kunt u zelf aan de slag bij met het uitwerken van plannen voor nieuwbouw en renovatie.

Energiebeheer Gebouwen
Algemene informatie
Kosten: € 1050,-
Locatie:Zeist

Gerelateerde opleidingen

Masterclass ESCo

Masterclass ESCo

De cursus Energieprestatiecontract en ESCo zoomt in op modellen voor het opstellen...