Frans Debets

Frans Debets is een ervaren adviseur op het gebied van energie. Sinds 2004 is hij actief vanuit zijn eigen bedrijf, dat zich voornamelijk richt op projectontwikkeling op het gebied van duurzame energietoepassingen. In dit werk heeft hij ervaren dat opdrachtgevers van overheden en bedrijven baat hebben bij meer inzicht in- en kennis van de basisbegrippen rond energie. Daarom ontwikkelde hij laagdrempelige workshops en trainingen om deze basisbegrippen beter hanteerbaar te maken voor diverse doelgroepen.

Debets: “Het ontbreekt vaak niet aan visie en ambitie, maar zonder kennis van de begrippen en eenheden is het moeilijk om goede plannen te maken. Dat komt de energietransitie niet ten goede.” Cursussen van Debets leveren bruikbare inzichten en vaardigheden op. “Vaak is de reactie: nu snap ik pas hoe het zit en kan ik onze ideeën en plannen uitvoerbaar maken.”

Voor EnergieOpleidingen verzorgt Frans de cursus Rekenen met energie.

Frans Debets
Staff Information
Stay in Touch

Courses Taught

Rekenen met energie

Rekenen met energie

Een kilowattuur, hoeveel is dat eigenlijk? En hoeveel kWh zit er in een kubieke meter...