Energiebeheer Gebouwen

Een efficiënte en liefst duurzame energiehuishouding is een uitdaging voor iedere professional betrokken bij vastgoedmanagement, gebouwbeheeren de inkoop van energie en energiediensten. Vanwege de kosten voor energie is energiebeheer of energiemanagement een activiteit van toenemend belang. Energiebesparing in de gebouwde omgeving is een topic, alleen al vanwege het besparingspotentieel.

De facilitair manager en de verantwoordelijke voor gebouwbeheer en gebouwgebonden installaties wil met overzicht en inzicht projecten op het gebied van energiebeheer en energiebesparing kunnen aansturen. De kennis die hiervoor benodigd is, wordt in de vorm van vier opéénvolgende cursussen aangeboden door EnergieOpleidingen.

De cursus Energiebeheer Gebouwen biedt een praktische introductie op energiebeheer en energiemanagement en het continu verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen. Lees verder over de losse cursusonderdelen en de korting die u krijgt bij het volgen van de gehele cursus Energiebeheer Gebouwen.

Deel I
Energieprestatie van gebouwen
Met de Trias Energetica als vertrekpunt en wet- en regelgeving (Activiteitenbesluit) als kader, wordt in de cursus Energieprestatie van gebouwen uiteengezet hoe de energieprestatiecoëfficiënt van een gebouw te bepalen is. Na de cursus kan de deelnemer intern rapporteren, voor leidinggevenden een verbeterplan opstellen en de uitvoering van projecten aansturen.

Deel II
Energiemonitoring en analyse
De cursus Energiemonitoring en analyse behandelt de (technische) mogelijkheden van systemen voor monitoring, de meetdata van hoofdmeters, het toepassen van subbemetering en het verwerken van de output. Tevens wordt ingegaan op de organisatie van de energiemarkt op het onderdeel netbeheer en meetdiensten.

cursist energiebeheer

Deel III
Energie-inkoop en contractbeheer
De cursus Energie-inkoop en contractbeheer behandelt het totale inkoopproces voor grootzakelijk energieverbruik, van behoeftebepaling tot leverancierskeuze. In de cursus leert de deelnemer aan de hand van een stappenplan op welke wijze de huidige en toekomstige behoefte aan energie bepaald kan worden. Vervolgens kan de deelnemer in zijn of haar eigen praktijk met het stappenplan aan de slag.

Deel IV
Energieprestatiecontract en ESCo
In Nederland bestaan bewezen business cases voor het EPC en de ESCo. In de cursus Energieprestatiecontract en ESCo wordt één van die cases behandeld en wordt de exploitatiebegroting doorgerekend. Met de informatie kunnen deelnemers zelf aan de slag bij het uitwerken van plannen voor nieuwbouw en renovatie.

Energiebeheer Gebouwen
Algemene informatie
Kosten: € 1050,-
Dagen:16-9-2019
Locatie:Zeist

Gerelateerde opleidingen